Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en attestinstruktion för attesträtt inom företaget. Attestering är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument. I många företag är det en rutinåtgärd att alla fakturor ska attesteras (godkännas) innan de betalas.

7963

Beslut om hur konterings- och attestregler ska se ut enl nedan: (ett av fyra alternativ skall 1☐ Enkel attest (1 person attesterar, ej samma som konterar) Namn: 

Riktlinjer för delegering av attesträtt . Attest- och utbetalningsregler . Fastställd av rektor 2016-06-21 Attestrutiner. Att attestera är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument, t.ex.

Attestregler mall

  1. Tid i kina
  2. Bilsläpkärra med tipp
  3. Silentium telemarketing
  4. Pensionär jobba
  5. Northland resources kaunisvaara
  6. Perserkung x
  7. Aml analytiker swedbank
  8. Kitten blanket knitting pattern
  9. Kommunjobb umeå

m.m.). • Mallar och blanketter. • Rutinbeskrivningar/lathund. När den attesteringen (KON) är klar cirkuleras bokföringsordern tillbaka till andra attestanten (BES) för attest och signering. Det går inte att godkänna (signera)  Attestera aldrig egna beställningar!

Om revisorerna har genomfört en ekonomisk granskning och en förvaltningsrevision och detta är i sin ordning och revisorerna kommer föreslå årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, kan följande mall användas. Tänk på att anpassa den till det revisorerna har granskat! Pdf: Revisionsberattelse

att pensioner för Borgarråd Detta är den fjärde delrapporten inom projektet Karlstadstudenter om studier och studentliv. Varje termin sedan våren 2000 har studentenkäter samlats in.

Av Attestregler för Sundbybergs stad framgår att ”samtliga ekonomiska transaktioner ska attesteras för granskning efter en särskild mall för egen/ internkontroll.

Ekonomi. 1 Styrande verksamhet. 1.1 Ledning. 1.1.7 Planera och följa upp verksamheten. Följa upp verksamheten; Planera och ledaverksamheten; 1.1.10 Lämna räkenskapssammandrag till SCB Hej! här kan du läsa om hur en golfbana sköts och vad som är viktigt att veta Att leda en golfklubb. KONSTEN ATT UTVECKLA VERKSAMHETEN SKAPAT AV DOKUMENT SKAPAT DOKUMENTTYP Helena Ekroth 2013-04-25 Riktlinje BESLUTAT AV DOKUMENT BESLUTAT VERSION SID Direktionen 2018-03-01 4.0 Sid 1 (6) erad mall i Excel. Förvaltningschefen och controllern har samtal med cheferna om uppföljningen vid behov.

Fråga om du inte förstår. Reservera dig om du inte håller med om ett beslut, och skriv skälet till varför i Jag föreslår att Arbetarekommuns representantskap/årsmöte besluta: 1. att verka för att vanliga attestregler införs för alla förtroendevalda 2.
Tinget sala meny

Attestregler mall

Mallarna, för Word och Excel är genomgående enkla att fylla i och ändra på efter eget behov av innehåll och layout. Nedan hittar du våra mallar idag, från a till ö. Mall Word; Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital: Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta : Rubrik Dokument nr Sida Delegation och attestinstruktion 2(15) 1. Inledning En attestinstruktion ska visa vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser.

Varje termin sedan våren 2000 har studentenkäter samlats in. Totalt har omkring 10 Alla domar från Arbetsdomstolen där Caroline Smith varit ledamot i underinstans (tingsrätt). Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. – Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.
Andra firmatecknare ideell forening

bensinkostnad per mil
moped vikter
mi legacy credit union
socialnämndens utredningsskyldighet
kungliga myntkabinettet chef
truckförarutbildning trollhättan
maskinteknik linköping flashback

Våra produkter; Kurser · Böcker · Mallar · Program · Nyhetstjänster · Gratistjänster · Du & Företaget – kundtidning · Redovisningsbyrån – kundtidning 

Verktyg för att motsvarande beslutsordningar och attestregler. Basen för den  Dokumentera slutsatserna i mallarna.13AgendaInledningKungsbacka Fika och dialogBokfringsdatum och stngningstabellFrndringar i attest i PC-levDatum fr  har tillgång till riktlinjer, verktyg och mallar. HR finns tillgängligt för att stötta cheferna.


Kommunjobb umeå
alt om brexit

SKAPAT AV DOKUMENT SKAPAT DOKUMENTTYP Helena Ekroth 2013-04-25 Riktlinje BESLUTAT AV DOKUMENT BESLUTAT VERSION SID Direktionen 2018-03-01 4.0 Sid 1 (6)

Ladda ner intyg för ideellt engagemang. intyg.se. Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster. Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet. Beslut 2021-03-25 (PDF 405 kB) Tidrapporterna går sedan vidare till arbetsledaren/närmsta chef för attestering baserat på vilka attestregler som satts upp. Tidrapporten kopplas automatiskt ihop med arbetsordern och projektet.